Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

erciyes üniversitesi sözleşmeli personel ilanı Son zamanlarda alımı ilanlarında artış var. Bunda daha önce sizlere 25 bin memur alımı başlığında paylaşmıştım. Bu haberimizden sonra ilk olarak özürlü personel alımı ilanı müjdesini sizlerle paylaştık. Sıra geldi diğer açıktan atama ilanlarımıza. Üniversitesi 122 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Habere göre 2008 KPSS’ye girenlerin başvurabileceği belirtilmiş. Farklı bölümlerden alımın yapılacağı ve başvuruların sonra ereceği tarihin 22 Nisan olduğu belirtilmiş.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 Tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastaneleri’nde görevlendirmek üzere Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER SÖZLEŞME BRÜT ÜCRETİ
Eczacı 2 Eczacılık fakültesi mezunu olmak 1548 TL.
Büro Personeli 4 Sağlık İdaresi veya Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği veya Sağlık Kurumları Yöneticiliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. 1051 TL.
Büro Personeli 7 İlgili fakültelerin İşletme Bölümünden Lisans mezunu olmak. 1051 TL.
Diyetisyen 1 Fakülte ve Yüksek Okulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olmak. 1369 TL.
Hemşire 90 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu bölümünden en az lisans mezunu olmak. 1408 TL.
Biyolog 1 Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak, Radyofarmasi laboratuvarında en az 1 yıllık deneyimi ve Radyofarmasi Kursu Eğitimi aldığına dair belgesi bulunmak. 1276 TL.
Diğer Sağlık Personeli 1 Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü mezunu olmak ve en az bir yıl Tüp Bebek Ünitesinde çalıştığına dair belgesi bulunmak. 1276 TL.
Sağlık Teknikeri 2 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoterapi Teknikerliği bölümünden mezun olmak. 955 TL.
Sağlık Teknikeri 3 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji Teknikerliği bölümünden mezun olmak. 955 TL.
Sağlık Teknikeri 3 Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Anestezi Teknikerliği bölümünden mezun olmak. 955 TL.
Diğer Sağlık Personeli 5 Sağlık Meslek Liselerinin; Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü mezunu olmak. 832 TL.
Destek Personeli 1 En az lise mezunu ve hastanelerin ameliyathanelerinde en az bir yıl Sağlık Teknisyen Yardımcısı olarak çalıştığını belgelemek 800 TL.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

GENEL ŞARTLAR:
a) T.C. Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,
d) Erkek adayların, askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak,
e) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
2- Sınav tarihi itibariyle en az onsekiz (18) yaşını tamamlamış olmak ve 35 yaşından gün almamış olmak.
3- 2008 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak (ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanları esas alınacaktır.)
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5- Eczacılar için KPSS sınav şartı aranmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (üç) iş günü içerisinde www.erciyes.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi
2- 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
4- Fotoğraf (2) adet
5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

Haber Listemize Abone Olun
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
100'lerce takipçimizin arasına katılmaya ne dersiniz? Takipçilerimiz düzenli olarak sitemizde yayımlanan tasarım, teknolojik gelişmeler ve güncel konuları düzenli olarak e postalarına alıyor.
Spamı sevmiyoruz. E posta adresiz herhangi bir şekilde satılmayacağını veya başka bir yerde paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir