Yedek Subay Ogretmenlik Suresi Uzman Ogretmenlikte Dikkate Alinacak

2006 yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınav Kılavuzunun 2. maddesinde, öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf yükümlülüğü dahil, aylıksız izinde geçirilen süreler”in, kıdemde esas alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu hükmün yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada, Danıştay İkinci Dairesi E 2006/1226 Esas nolu yürütmeyi durdurma kararında "yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dahil" ibaresinin yürürlüğünün durdurmuştu.

Dosyanın esasını görüşen Danıştay İkinci Dairesi, E 2006/1226 Esas ve K 2008/4602 nolu kararında "yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dahil" ibaresini iptal etmiştir.

KILAVUZDA YER ALAN HÜKÜM

asteg KBYS sınava başvurmak isteyen adaylar, başvurularını 12-30 Eylül 2005 tarihleri arasında gerçekleştirdiler. Bu başvuru işlemlerinin dayanağını sınava ilişkin 2005 KBYS kılavuzu oluşturmuştur. Bu kılavuzun "Kıdem (Hizmet Süresi) Bilgileri" başlıklı bölümünde şu açıklama yer almıştır.

• Kıdemde esas alınacak hizmet süreleri;

1. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan daha önce öğretmen unvanını kazandıktan sonra, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcısı kadroları ile MEB’in diğer hizmet sınıflarına dâhil kadrolara atanmış olanların atandıkları görevlerde geçen hizmet süreleri,
2. Özel öğretim kurumlarında öğretmen unvanıyla geçen hizmet süreleri (Özel öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin kıdemlerinin belirlenmesinde ilgili il millî eğitim müdürlüğünce düzenlenecek hizmet çizelgelerinde belirtilen göreve başlama-ayrılma arasında geçen süreler esas alınacaktır.),
3. Halen eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
4. Yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman ile 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre araştırma görevlisi olarak en az iki yıl çalıştıktan sonra Bakanlığın asıl öğretmen kadrosuna atananların, iki yılı hariç olmak üzere yüksek öğretim kurumlarında geçen hizmet süreleri.

• Kıdemde esas alınmayacak hizmet süreleri;

1. Aday olarak geçirilen hizmet süreleri (Herhangi bir nedenle bakımından birden fazla adaylık sürecine tabi tutulan öğretmenlerin sadece ilk adaylık süreçleri kıdemde esas alınmayacaktır.),
2. Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil, aylıksız izinde geçirilen süreler,
3. Öğretmenliğe atanmadan önce geçirilen hizmet süreleri,
4. Sözleşmeli, vekâleten, ek ders ücreti karşılığı ve benzeri hizmet süreleri.

DANIŞTAYIN KARARI

Danıştay yukarıdaki kararları neticesinde kılavuzda yer alan "Yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü dâhil" ibaresi iptal edilmiştir.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Kural olarak, bir düzenleyici işlemin iptal olması halinde, işlem ilk haline dönmektedir. Ancak burada dava açan hizmet süresini yeniden hesaplattırıp da uzman öğretmenlik sınavına girmeyi hak edecek olsa dahi, bir kişi için ÖSYM tarafından yeni bir KBYS sınavı açılması mümkün olamayacaktır. Burada fiili bir uygulanamamazlık olacaktır.

Diğer taraftan, bundan sonraki KBYS sınav kılavuzunda yukarıda yer verilen Danıştay kararı ile uyumlu bir değişiklik yapılacaktır. Bir başka deyişle öğretmenlerin hizmet süresinin tespitinde, yedek subay öğretmen olarak yerine getirilen muvazzaf askerlik yükümlülüğü de, dikkate alınacaktır.

Alıntıdır. Kaynak

Haber Listemize Abone Olun
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
100'lerce takipçimizin arasına katılmaya ne dersiniz? Takipçilerimiz düzenli olarak sitemizde yayımlanan tasarım, teknolojik gelişmeler ve güncel konuları düzenli olarak e postalarına alıyor.
Spamı sevmiyoruz. E posta adresiz herhangi bir şekilde satılmayacağını veya başka bir yerde paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir