Memur Maaşı 15 Ocakta Zamlı Yatacak

memurlarının 2009 maaş zam farkları hesaplanarak 15 Ocak sabahı hesaplara aktarılacağı belirtildi. 14. günlük maaş zam farkları hesaplama aşamasında olduğu belirtildi. Belediyelerde çalışan sözleşmeli memurların da ücret tavanları tekrar belirlendi ve 2 bin 491 TL olacak.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı bir genelge yayınlayarak 15 Ocak’ta zamlı maaş almalarını sağlayan ve 14 günlük zam farklarının hesaplanmasını öngören genelgeye göre, yılın ilk 6 aylık döneminde maaş katsayısı (0,053505), taban aylık katsayısı (0,7084), yan ödeme katsayısı da (0,016965) olarak uygulanacak. memur_maas
Ayrıca genelgede özlük hakları ve ödemeler ilişkin diğer esaslar da şu şekilde olacakmış:

-2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca kapsama dahil personele 5 TL olarak ödenmekte olan sendika ödeneği, 15 Ocak 2009 tarihinden itibaren toplu görüşme primi adı altında 10 TL olarak ödenecek.

-2009 yılında devlet memurlarına verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine ilişkin olarak kontrol işlemlerinin tamamlanmasına kadar kapsama giren kurumlardan aylık alan personelin zam ve tazminatları, 2008 yılı kontrol edilmiş cetvellere göre ödenecek.

-2009 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 666 TL olacak.

-ER VE ERBAŞLARIN EK TAZMİNATI-


Ek tazminatın aylık tutarı, er ve erbaş için 1 Ocak-30 Haziran 2009 tarihleri arasında 137 TL’yi geçmeyecek.

-Aylık ve ücretlerin hesaplanması, açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arasındaki fark tutarları, hesaplamalarını müteakiben ödenecek.

-1 Ocak 2009 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2 bin 260,05 TL olarak uygulanacak.

-Kamu idareleri, 2008 yılında vizesi yapılan geçici işçilerinin 2009 yılına ilişkin vize taleplerini ocak ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderecek.

2008 yılında yapılan vize işleminden sonra Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmeleri tüm yasal hakları ödenmek suretiyle sona erdirilmesi gerekenler ile geçici iş pozisyonlarıyla herhangi bir nedenle ilişiği kesilmiş olan geçici işçiler, bu formlara dahil edilmeyecek.

-BELEDİYELERDE SÖZLEŞMELİ ÜCRETLERİ-

memur_maas_2 Bu arada Maliye Bakanlığı Müsteşarı Hasan Basri Aktan imzasıyla yayımlanan ”Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları Genelgesi’ne göre de, belediyeler, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra çalıştırılmaya devam edilecek sözleşmeli personel için Maliye Bakanlığınca belirlenen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespit edebilecek.

Net ücretlerin tespitine ilişkin yetkili Meclis veya Yönetim Kurulu kararı ocak ayı içinde alınacak ve ilgililerle sözleşme yenileme işlemleri de yine ocak ayı içinde tamamlanacak. Yenilenen sözleşme örnekleriyle bunlara ilişkin cetveller, 1 Şubat 2009 tarihine kadar İçişleri Bakanlığına gönderilecek.

Kararlarda her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça belirtilecek.

2008 yılında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmiş olup, 2009 yılında da aynı şekilde istihdam edilmeye devam olunacaklar için 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak ve bu şekilde istihdam edilecekler ile yapılacak yeni sözleşmeler, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenecek.

Bu personelin 14 günlük ücretleri de 15 Aralık 2008-14 Ocak 2009 tarihleri arasındaki 31 günlük dönem dikkate alınmak suretiyle, yeni tespit edilecek aylık net sözleşme ücretinin 14/31’i hesaplanarak, bulunacak tutar üzerinden ödenecek.

2009 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele, 15 Aralık 2009 tarihinde yapılacak ücret ödemeleri, 31 Aralık 2009 tarihine kadar olan dönem ile sınırlı tutulacak ve kendilerine 17 gün üzerinden ücret ödenecek. 2009 yılında çalıştırılmış olanlardan 2010 yılında da çalıştırılmaya devam olunacaklar hakkında 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle işten çıkış işlemi yapılmayacak. Bunların 2010 yılına ilişkin aylık net ücretleri, Ocak 2010’da belirlenecek ve kendileri ile 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde sözleşme düzenlenecek.

-ÜCRET TAVANLARI-

Maliye Bakanlığının belediyelerde çalıştırılan bazı meslek grupları için belirlediği sözleşme ücret tavanları şöyle:

MESLEK GRUPLARI 657 SAYILI KANUNA KISMİ ZAMANLI TAM ZAMANLI

GÖRE SÖZLEŞMELİ SÖZLEŞMELİ

—————— —————– ————- ———–

Avukat 1/1 1.337,76 668,88 1.672,20

Mimar-Mühendis 1/1 1.453,86 726,93 1.817,33

Fizikçi, kimyager,

İstatistikçi, jeolog 1/1 1.320,69 – 1.650,86

Arkeolog 1/1 1.290,38 – 1.612,98

Tekniker 1/1 1.137,02 – 1.421,28

Laborant (Lise dengi)3/1 900,17 – 1.125,21

Pilot 1/1 1.140,00 – 1.425,00

Programcı 1/1 991,21 – 1.239,01

Hukuk müşaviri 1/1 1.667,69 – 2.084,61

Çocuk eğitimcisi 1/1 889,72 – 1.112,15

Sosyolog 1/1 889,72 – 1.112,15

Tabip 1/1 1.563,43 – 1.954,29

Diş tabibi 1/1 1.251,73 – 1.564,66

Sağlık teknikeri 1/1 1.082,36 – 1.352,95

Hemşire 1/1 1.145,01 – 1.431,26

Eczacı 1/1 1.195,52 – 1.494,40

Veteriner sağlık tekn.1/1 1.088,80 – 1.361,00

AA

Haber Listemize Abone Olun
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
100'lerce takipçimizin arasına katılmaya ne dersiniz? Takipçilerimiz düzenli olarak sitemizde yayımlanan tasarım, teknolojik gelişmeler ve güncel konuları düzenli olarak e postalarına alıyor.
Spamı sevmiyoruz. E posta adresiz herhangi bir şekilde satılmayacağını veya başka bir yerde paylaşılmayacağını taahhüt ederiz.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir