Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?
Gündem
Askerlik Süresini Nasıl Borçlanırım? Askerlik hizmeti yedek subay olarak yapılmışsa yedek subay okulunda geçen süre, er olarak yapılmışsa askerlik süresinin tamamı veya bir bölümü borçlanılabilir. Askerlik borçlanması bedeli prime esas asgari günlük kazancın % 20’sinin borçlanılacak gün sayısı ile çarpımı …
Askerlik Borçlanması Nedir?
Gündem
Askerlik Borçlanması Nedir ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? NASIL YAPILIR? FAYDASI NEDİR? Halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanun’un 4958 sayılı Kanunla değişik 60. maddesinin (F) fıkrası uyarınca, bu Kanun’a göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya Yedek Subay …